Nieuwe opleidingen NVC

Op deze site vindt u de nodige info terug betreffende de opleidingen Nucleaire Veiligheidscultuur georganiseerd door ECS vanaf 01/04/2022

Lees meer Sluiten

Subsidies

ECS is erkend door meerdere subsidie-organisaties waarop u beroep kunt doen om (een deel van) de opleidingskost terug te laten betalen:​

  • VOLTA
  • FVB Constructiv
  • mtech+
  • Educam
  • Vlaams OpleidingsVerlof
  • KMO-Portefeuille
  • Overige: vraag na bij uw sectorfonds en geef dit door aan ECS zodat we hiervoor het nodige kunnen doen

VOLTA

Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de elektriciteitssector (onder PC 149.01).

FVB Contructiv

Opleidingsfonds dat zich richt tot de werkgevers uit de bouwsector (PC 124).

Gevolgde opleidingen kunnen eveneens in aanmerking worden genomen als winteropleidingen in de periode december-maart.

MTECH+

Sectorfonds Metaalverwerkende nijverheid (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid).

EDUCAM

Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de autosector (PC 112, 142, 149).

Vlaams OpleidingsVerlof

Erkenningsnummer ODB-0000042

Contractors kunnen voor de 4-daagse opleiding Nucleaire Veiligheid aanspraak maken op Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) voor hun werknemers.

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof (de opvolger van het Betaald Educatief Verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.
In het WSE loket kan u meer informatie vinden over het Vlaams OpleidingsVerlof.
Te volgen procedure:

  • U meldt bij inschrijving van uw werknemers aan ECS of u gebruik wenst te maken van Vlaams OpleidingsVerlof en doet de nodige meldingen in het WSE loket.
  • ECS bevestigt, na de opleiding, in het WSE loket de aanwezigheid van de deelnemer waarvoor VOV aangevraagd werd.

KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Erkenningsnummer ECS: DV.O104941